• Interaktywne narzędzia i bazy danych

SZB

System internetowej oceny zarządzania bezpieczeństwem, higieny pracy i kultury bezpieczeństwa. Na podstawie uzyskanych wyników umożliwia przedsiębiorstwom opracowanie i realizację optymalnego systemu zarządzania BHP, co jest ściśle powiązane ze strategicznymi działaniami organizacji na rzecz wzrostu jej konkurencyjności

Proponujemy zastosowanie do sprawdzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy załączonej listy pytań kontrolnych. Ujęte w liście pytania odnoszą się zarówno do struktury, jak i do sposobu funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie i pozwalają na ocenę zarówno poszczególnych elementów systemu zarządzania BHP jak i systemu jako całości.

Po udzieleniu odpowiedzi na te pytania będą mogli Państwo ocenić, w jakim stopniu funkcjonujący w przedsiębiorstwie system zarządzania BHP sprzyja kształtowaniu wysokiej kultury bezpieczeństwa i odpowiada wymaganiom normy PN-N-18001.

Zidentyfikowanie słabych punktów w strukturze i funkcjonowaniu systemu ułatwi Państwu jego doskonalenie.

 
Co nowego
"

IRYS
Interaktywna ocena RYZyka zawodowego przez Internet. System informatyczny wspomagający stosowanie...

 
 
Zobacz także
"

CHEMPYŁ

Baza wiedzy wspomagająca zadania związane z oceną narażenia i ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłowych w środowisku pracy.

"

Opracowane przez międzynarodowy zespół ekspertów karty charakterystyki zagrożeń zawodowych, związanych z wykonywaniem ponad 80 różnych zawodów, wskazania...

"

Środki ochrony indywidualnej dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz listy kontrolne dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej.