• Interaktywne narzędzia i bazy danych

E-DOBÓR

Środki ochrony indywidualnej stanowią jeden z elementów systemu bezpieczeństwa pracy. Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikom nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować ich o sposobach posługiwania się tymi środkami.

System interaktywnego doboru środków ochrony indywidualnej e-Dobór pozwala w praktyczny sposób zapoznać się z metodami dobierania właściwych środków ochrony indywidualnej do zagrożeń zidentyfikowanych na stanowisku pracy.
 
W systemie zawarto algorytmy doboru środków ochrony indywidualnej dla następujących grup czynników szkodliwych i uciążliwych, występujących w środowisku pracy:

  • czynniki chemiczne
  • czynniki biologiczne
  • czynniki mechaniczne
  • czynniki termiczne
  • promieniowanie optyczne
  • prąd elektryczny
  • czynniki atmosferyczne
  • zagrożenie wybuchem
  • promieniowanie elektromagnetyczne
  • czynniki atmosferyczne

 

 
Co nowego
"

IRYS
Interaktywna ocena RYZyka zawodowego przez Internet. System informatyczny wspomagający stosowanie...

 
 
Zobacz także
"

CHEMPYŁ

Baza wiedzy wspomagająca zadania związane z oceną narażenia i ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłowych w środowisku pracy.

"

Opracowane przez międzynarodowy zespół ekspertów karty charakterystyki zagrożeń zawodowych, związanych z wykonywaniem ponad 80 różnych zawodów, wskazania...

"

Środki ochrony indywidualnej dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz listy kontrolne dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej.