Ośrodek Promocji i Wdrażania - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Budowanie rozpoznawalności CIOP-PIB na rynku międzynarodowym, jako jednostki naukowej działającej w zakresie inżynierii środowiska

Kierownik projektu: mgr inż. Alfred Brzozowski

Streszczenie projektu:

 

Tytuł projektu:

„Budowanie rozpoznawalności CIOP-PIB na rynku międzynarodowym, jako jednostki naukowej działającej w zakresie inżynierii środowiska”

 

Wykonawcy:

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (Lider)

 

Cel projektu: 

Projekt ma na celu zwiększanie i podtrzymywanie rozpoznawalności CIOP-PIB jako polskiej instytucji naukowej oraz upowszechnianie polskich osiągnięć związanych z ergonomią i bezpieczeństwem pracowników w zagranicznych środowiskach naukowych.


Ponadto projekt ma na celu zachęcenie instytucji, naukowców, doktorantów i studentów do współpracy w dyscyplinie inżynierii środowiska i innych dziedzinach nauki kluczowych dla rozwoju innowacji na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy.

 

Termin realizacji

1.10.2019-31.12.2020

 

Źródło finansowania:

Program Promocja Zagraniczna finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w latach 2019-2020

 

Podstawa prawna

umowa PPI/PZ/2019/1/00076/U/00001

 

Więcej informacji o projekcie w wersji: na komputer, mobilnejJednostka: Ośrodek Promocji i Wdrażania

Okres realizacji: 01.10.2019 – 31.12.2020