Ośrodek Promocji - Projekty
Streszczenie

Doskonalenie metod promocji bezpiecznych zachowań w wybranych środowiskach pracowniczych

Kierownik projektu: mgr Agnieszka Szczygielska

Streszczenie projektu:

Przeprowadzono analizę stosowanych dotychczas metod promocji bezpiecznych zachowań w przedsiębiorstwach należących do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, w środowiskach pracowniczych szczególnie narażonych na hałas, uciążliwość pracy, czynniki mechaniczne, pyły zwłókniające i substancje chemiczne. Określono najpopularniejsze metody promocji bezpiecznych zachowań i upowszechniono je wśród przedstawicieli przedsiębiorstw jako przykłady dobrych praktyk z tego zakresu. W ramach zadania zorganizowano i współorganizowano 5 konferencji, 3 warsztaty dotyczące doskonalenia metod promowania bezpieczeństwa pracy, 4 spotkania przedsiębiorstw dotyczących specyfiki promowania bezpieczństwa pracy w wybranych dziedzinach przemysłu - w budownictwie, w branży chemicznej, w przetwórstwie przemysłowym oraz przedsiębiorstwach usługowych; 1 seminarium pt. "Upowszechnianie dobrych praktyk eliminujacych nieprawidłowości i zagrożenia na budowach" oraz 1 szkolenie na temat "Promowanie bezpieczeństwa pracy w kontekście ksztaltowania kultury bezpieczeństwa pracy". Realizując wymienione przedsięwzięcia, przygotowano i wydano zestawy materiałów informacyjnych i promocyjnych dla ich uczestników.Jednostka: Ośrodek Promocji

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.12.2010