Ośrodek Promocji - Projekty
Streszczenie

Zastosowanie nowoczesnych technik przekazu informacji w upowszechnianiu wiedzy oraz promocji bezpiecznych zachowań w środowisku pracy.

Kierownik projektu: mgr inż. Alfred Brzozowski

Streszczenie projektu:

Głównym celem zadania było zastosowanie nowoczesnych technik przekazu informacji w upowszechnianiu wiedzy oraz promocji bezpiecznych zachowań w środowisku pracy. W wyniku jego realizacji udostępniono na serwerze Instytutu rozbudowany serwis internetowy o charakterze portalowym, promujący i upowszechniający wiedzę z dziedziny bhp. Przygotowano materiały seminaryjne i seminarium dla przedstawicieli przedsiębiorstw z różnych działów gospodarki pt. "Zastosowanie nowoczesnych technik przekazu informacji w kształtowaniu wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa pracy i ergonomii". Zorganizowano także działania promujące wiedzę z dziedziny bhp, np.: targi, wystawy, konferencje i seminaria oraz konkurs na plakat bezpieczeństwa.W celu rozpoznania wykorzystywanych na rynku oraz dotychczas stosowanych przez Instytut nowoczesnych technik przekazu informacji, a także uzyskania opinii i informacji niezbędnych do rozbudowy serwisu internetowego Instytutu w latach 2002-2004 prowadzono analizy i badania rynku w tym zakresie.

Jednostka: Ośrodek Promocji

Okres realizacji: 01.01.2002 – 31.12.2004