Ośrodek Certyfikacji Wyrobów - Projects
Abstract

Stworzenie systemu dobrowolnej certyfikacji wyrobów wpływających na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w procesach pracy oraz w czasie wolnym od pracy.

Project manager: mgr inż. Barbara Miareczko

Project summary:

W wyniku przeprowadzonych prac w ramach zadania: utrzymano zakres akredytacji Ośrodka Certfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania jako jednostki certyfikującej wyroby w trybie dobrowolnym; rozszerzono zakres akredytacji o dobrowolną certfikację wyrobów wpływających na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w procesach pracy oraz w czasie wolnym od pracy, m.in. , -środków ochrony skóry (żele, kremy: hydrofilowe, hydrofobowe, barierowe), -opraw okularowych i wyrobów do korekcji i ochrony wzroku, -odzieży dla sportowców, -odzieży zawodowej chroniącej przed złą pogodą, -obuwia roboczego, turystycznego i sportowego, -przemysłowych hełmów lekkich, -siedzisk biurowych i siedzisk biurowych rehabilitacyjnych.

Unit: Ośrodek Certyfikacji Wyrobów

Duration: 01.01.2002 – 31.12.2004