Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - Projekty
Streszczenie

Szacowanie społecznych kosztów wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Kierownik projektu: dr Jan Rzepecki

Streszczenie projektu:

Przeprowadzono analizę metod stosowanych do obliczania społecznych kosztów wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Na tej podstawie opracowano metodę obliczania społecznych kosztów wypadków przy pracy i chorób zawodowych wraz z odpowiednimi formularzami. Opracowana metoda została próbnie zweryfikowana w 5 przedsiębiorstwach.
Pilotażowe wdrożenie metody wraz z narzędziami przeprowadzono w 22 przedsiębiorstwach należących do różnych działalności. Zebrano dane dotyczące 150 wypadków przy pracy oraz 30 chorób zawodowych. Następnie oszacowano koszty wypadków przy pracy i chorób zawodowych w Polsce w latach 2010-2012, w tym koszty wypadków ponoszone przez ZUS oraz NFZ.
Opracowano wytyczne i narzędzia do obliczania społecznych kosztów wypadków przy pracy oraz przygotowano elektroniczną wersję narzędzia do obliczania społecznych kosztów wypadków przy pracy w formie arkusza kalkulacyjnego do umieszczenia na stronie internetowej CIOP-PIB.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:
1. Rzepecki J., Społeczne koszty wypadków przy pracy., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 5: 20-23., 2012Jednostka: Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013