Pracownia Odzieży Ochronnej - Projekty
Streszczenie

Metoda badania odporności na przenikanie ciekłych substancji chemicznych przez materiały barierowe odkształcane w warunkach wymuszonych zmian dynamicznych

Kierownik projektu: dr inż. Sylwia Krzemińska

Wykonawcy: Krzysztof Łężak, Alicja Czapska, Dariusz Błażejewski

Streszczenie projektu:

Odporność na przenikanie substancji chemicznych stanowi o właściwościach barierowych odzieży i rękawic chroniących przed szkodliwymi substancjami chemicznymi. Odporność wyrobów ochronnych na czynniki chemiczne uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju materiału z jakich zostały one wykonane. Do wytwarzania odzieży i rękawic zabezpieczającej przed chemikaliami są wykorzystywane tkaniny i włókniny powleczone dwustronnie lub jednostronnie polimerami oraz błony otrzymywane metodą maczania w przypadku rękawic całogumowych. Poziom odporności chemicznej zależy w decydujący sposób od rodzaju polimeru. Właściwości barierowe określa się na podstawie wyznaczanego eksperymentalnie  parametru - czasu przebicia materiału przez daną substancję. Zgodnie z normą przedmiotową PN-EN 6529:2005 czas przebicia jest definiowany jako czas upływający od chwili rozpoczęcia kontaktu badanej próbki z substancją chemiczną do momentu pojawienia się określonej ilości tej substancji po drugiej stronie materiału barierowego.

W trakcie użytkowania odzieży i rękawic w wyniku ruchów wykonywanych przez pracownika nieodłączne są naprężenia materiałów ochronnych. Wielkość odkształcenia materiałów pod wpływem sił zewnętrznych zależy od takich czynników jak: rodzaj i szybkość obciążania oraz czas działania obciążenia. Materiał poddany działaniu siły rozciągającej ulega (do pewnej wartości siły) wydłużeniu. W przypadku dalszego zwiększania naprężeń może wystąpić trwałe odkształcenie, które pozostaje po cofnięciu obciążenia. Czas stopniowego zmniejszania się wytrzymałości materiałów polimerowych w wyniku starzenia naturalnego jest długi. W przypadku materiału obciążonego siłą zewnętrzną, czas ten jest znacznie krótszy i w efekcie proces eksploatacji materiału prowadzi do zniszczenia w wyniku powstawania defektów w materiale.

 

Badanie odporności na przenikanie substancji chemicznych podczas dynamicznych odkształceń materiałów.
Autor: dr inż. Sylwia Krzemińska
2013 r.

 

Opis


Jednostka: Pracownia Odzieży Ochronnej

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013