Pracownia Odzieży Ochronnej - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie wzorców odniesienia do badań materiałów chroniących przed czynnikami gorącymi

Kierownik projektu: dr inż. Grażyna Bartkowiak

Streszczenie projektu:

Głównym celem zadania było opracowanie materiałów odniesienia dla podstawowych metod badania odporności materiałów na działanie czynników gorących, a mianowicie na: - przenikanie promieniowania cieplnego,- przenikanie ciepła przy kontakcie z gorącym przedmiotem,- przenikanie ciepła konwekcyjnego,- działanie rozprysków stopionego metalu. Na podstawie analizy statystycznej wyników badań stwierdzono, że opracowane materiały odniesienia charakteryzują się powtarzalnością wyników badań oraz stabilnością swoich właściwości w czasie. W celu potwierdzenia przydatności materiałów odniesienia: - płytek z blachy ze stali kwasoodpornej - do metody badania odporności na działanie promieniowania cieplnego,- płytek ze szkła borowo-krzemowego - do metody badania odporności na przenikanie ciepła kontaktowego, przeprowadzono badania międzylaboratoryjne w wytypowanych krajowych i zagranicznych jednostkach notyfikowanych. Stwierdzono, że dla obu badanych rodzajów materiałów odniesienia uzyskano duży rozrzut wyników pomiarów pomiędzy poszczególnymi laboratoriami, co może wynikać z różnic w budowie stanowisk badawczych bądź z systematycznych błędów, które popełniają poszczególne laboratoria.

Jednostka: Pracownia Odzieży Ochronnej

Okres realizacji: 01.01.2005 – 30.11.2007