Pracownia Odzieży Ochronnej - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Adaptacja metodyki badania i oceny właściwości antyelektrostatycznych materiałów niejednorodnych na odzież ochronną przeznaczoną do prac w strefie zagrożenia wybuchem

Kierownik projektu: dr Agnieszka Kurczewska

Streszczenie projektu:

Podstawowym celem zadania było stworzenie możliwości badawczych oraz kryteriów oceny pozwalających na kwalifikację antyelektrostatycznej odzieży ochronnej do prac w strefie zagrożenia wybuchem. Opracowano metodę badania właściwości elektrostatycznych materiałów odzieżowych zawierających przędzę typu kora-rdzeń przewodzący, wg założeń podanych w normie PN-EN 1149-3:2007. Zgodnie z założeniami powyższej normy zaprojektowano i wykonano stanowisko do badań, gdzie ładunek elektryczny generowany jest na badanym materiale metodą indukcyjną. Ponadto w ramach zadania wykonano: - przeprowadzono pomiary współczynnika ekranowania S oraz czasu zaniku t50 ładunku elektrycznego dla materiałów tekstylnych, w tym niejednorodnych zawierających przędzę typu kora-rdzeń przewodzący,- na podstawie powyższych badań wyznaczono niepewność pomiaru i przeprowadzono walidację opracowanej metody badania,- opracowano procedurę wyznaczania współczynnika ekranowania i czasu zaniku ładunku dla materiałów tekstylnych wg normy PN EN 1149-3:2007, która zostanie włączona do systemu zarządzania jakością w laboratoriach badawczych CIOP-PIB,- przeprowadzono badania właściwości antyelektrostatycznych tkanin i wykonanych z nich wyrobów odzieżowych innymi metodami, pod kątem porównania kwalifikacji materiałów na odzież do strefy zagrożenia wybuchem,- opracowano wymagania/kryteria oceny dla materiałów i konstrukcji odzieżowych przeznaczonych do noszenia w atmosferze zagrożenia wybuchem.

Jednostka: Pracownia Odzieży Ochronnej

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007