Pracownia Ochron Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego Przed Upadkiem z Wysokości - Projekty
Streszczenie

Opracowanie metody badania hełmów ochronnych w zakresie skuteczności ochrony przed uderzeniami poruszających się obiektów

Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Baszczyński

Streszczenie projektu:

Metody badań hełmów ochronnych oparte na normach EN nie dawały dostatecznej informacji dla projektowania nowoczesnych rozwiązań tych środków ochrony indywidualnej. W związku z tym w CIOP-PIB zrealizowano zadanie, którego głównym celem było opracowanie metody i stanowiska badawczego do oceny hełmów w zakresie skuteczności ochrony przed poruszającymi się obiektami. W wyniku analizy teoretycznej oraz badań laboratoryjnych ustalono, że dla scharakteryzowania zachowania hełmu jest konieczne określenie: siły, którą przekazuje poprzez więźbę na głowę użytkownika, deformacji więźby i skorupy podczas uderzenia oraz pochłaniania energii uderzającego obiektu. W konsekwencji zbudowano stanowisko badawcze pozwalające na pomiar przebiegów czasowych siły działającej na makietę głowy podczas uderzenia poruszającego się obiektu oraz deformacji skorupy i więźby hełmu. W stanowisku zastosowano między innymi przetwornik pomiarowy siły połączony z systemem akwizycji danych oraz szybką kamerę cyfrową do rejestracji deformacji hełmu. Opracowano oprogramowanie umożliwiające prezentację przebiegów siły i deformacji hełmu, tworzenie charakterystyki obciążenie - deformacja oraz przebiegu pochłaniania energii uderzenia przez hełm. Pozytywny wynik badań sprawdzających pozwolił na opracowanie procedury badawczej hełmów w zakresie skuteczności ochrony przed uderzeniem poruszającego się obiektu. W efekcie stworzono narzędzie ułatwiające projektowanie i weryfikację nowych konstrukcji hełmów ochronnych.Jednostka: Pracownia Ochron Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego Przed Upadkiem z Wysokości

Okres realizacji: 01.01.2012 – 31.12.2013