Pracownia Ochron Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego Przed Upadkiem Z Wysokości - Projekty
Streszczenie

Opracowanie materiałów informacyjnych wspomagających pracowników w samodzielnej kontroli użytkowanych środków ochrony indywidualnej

Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Baszszczyński

Streszczenie projektu:

Głównym celem zadania było przygotowanie multimedialnych materiałów informacyjnych prezentujących w przystępny sposób mozliwe do wykrycia wady i uszkodzenia sprzętu oraz pokazujących metody, którymi można je zidentyfikować. Podstawowym założeniemopracowywanych metod sprawdzania było nieużywanie żadnych narzędzi i aparatury badawczej, a jedynie organoleptyczna oraz manualna ocena poprawności funkcjonowania sprzętu. Przygotowano materiały informacyjne dotyczące następujących rodzajów środków ochrony indywidualnej: - przemysłowych hełmów ochronnych, - sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, - środków ochrony oczu i twarzy, - środków ochrony rąk, - sprzętu ochrony układu oddechowego, - odzieży ochronnej, - środków ochrony nóg. Opracowane materiały są przeznaczone dla bezpośrednich uzytkowników wymienionych środków oraz pracowników służb bhp w zakładach pracy.Jednostka: Pracownia Ochron Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego Przed Upadkiem Z Wysokości

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.05.2010