Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego - Projekty
Streszczenie

Kształtowanie właściwości fizykochemicznych sorbentów węglowych z wykorzystaniem techniki plazmy.

Kierownik projektu: dr inż. Piotr Pietrowski

Streszczenie projektu:

Celem projektu było opracowanie założeń aktywacji sorbentów węglowych przez ich modyfikację techniką plazmy niskotemperaturowej. Cel ten został zrealizowany poprzez:- wstępny dobór parametrów obróbki plazmowej w zakresie rodzaju wyładowania, rodzaju plazmy, czasu oddziaływania plazmy oraz badań wpływu oddziaływani plazmy na właściwości chemiczne i fizyczne sorbentów węglowych,- badania dynamiki adsorpcji modyfikowanego sorbentu węglowego wobec par acetonu i cykloheksanu w celu weryfikacji parametrów obróbki plazmowej oraz opracowanie założeń przeniesienia opracowanej technologii modyfikacji powierzchni sorbentów węglowych techniką plazmy ze skali laboratoryjnej na przemysłową.Rezultatem przeprowadzonych badań oraz analizy uzyskanych wyników jest opracowanie założeń przeniesienia opracowanej technologii modyfikacji powierzchni sorbentów węglowych ze skali laboratoryjnej na przemysłową.Jednostka: Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego

Okres realizacji: 01.06.2009 – 31.12.2010