Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego - Projekty
Streszczenie

Opracowanie metody i stanowiska do badania przecieku wewnętrznego z wykorzystaniem sześciofluorku siarki dla sprzętu ochrony układu oddechowego.

Kierownik projektu: mgr Krzysztof Makowski

Streszczenie projektu:

Podstawowym celem zadania była budowa stanowiska i opracowanie metody badania przecieku wewnętrznego dla części twarzowychsprzętu ochrony uklłdu oddechowego z wykorzystaniem medium gazowego, a także ocena możliwości wyeliminowania z badań przecieku czynnika ludzkiego. W ramach realizacj zadania: - opracowano założenia do metody badań przecieku wewnętrznego dla sprzętu ochrony układu oddechowego z wykorzystaniem sześciofluorku siarki i zbudowano stanowisko badawcze, - przeprowadzono badania antropometryczne twarzy grupy testowej z Polski w celu porównania rozmiarów twarzy populacji ludności Polski z wynikami otrzymanymi przez amerykański instytut NIOSH w odniesieniu do wielonarodowej populacji USA, - wykonano serię badań przecieku wewnętrznego na wybranych typach sprzętu i wytypowanych grupach uczestników w celu oceny powtarzalności i odtwarzalności uzyskiwanych wyników pomiarów oraz ustalenia, czy płeć uczestników ma wpływ na wyniki pomiarów przecieku, - opracowano procedurę badawczą wyznaczania przecieku wewnętrznego z użyciem SF6 dla części twarzowych sprzętu ochrony układu oddechowego i wprowadzono ją do systemu oceny zgodności, - opracowano materiały informacyjne na strony internetowe CIOP-PIB.Jednostka: Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.05.2010