Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego - Projekty
Streszczenie

Badanie zjawisk zachodzących w wysokoskutecznych układach filtracyjnych modyfikowanych w środowisku plazmy niskotemperaturowej.

Kierownik projektu: dr inż. Katarzyna Majchrzycka

Streszczenie projektu:

W ramach prac badawczych związanych z modyfikacją włóknin melt-blown w środowisku plazmy niskotemperaturowej stosowano cztery gazy: argon, tlen, azot i powietrze, przy zróżnicowanych warunkach procesowych: prędkość przepływu gazu, mocy doprowadzonej do reaktora, czasu obróbki włóknin w plazmie, ciśnienia w komorze roboczej. Dokonano oceny właściowści włóknin po modyfikacji w zakresie: skuteczności filtracji wobec cząstek ciekłych poprzez pomiar penetracji mgły oleju parafinowego, skuteczności filtracji wobec cząstek stałych poprzez pomiar penetracji aerozolu chlorku sodu, zmiany topografii powierzchni z wykorzystaniem mikroskopii skaningowej, zmiany charakteru chemicznego powierzchni włóknin z wykorzystaniem spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni.Wyniki badań w zakresie trwałości osiągniętych efektów modyfikacji powierzchni włókien PP potwierdziły, że najlepszym wariantem pod względem wzrostu skuteczności filtracji i utrzymanja tej wartości w czasie jest modyfikacja włóknin melt-blown w środowisku plazmy argonowej. W konsekwencji włókniny te zostały zastosowane do konstrukcji modelowego filtra. Przeprowadzone badania na zgodność z obowiązującą w UE normą EN 143:2000/A1:2006 potwierdziły, że modelowy filtr spełnia kryteria w zakresie najwyższej, 3 klasy skuteczności dla filtrów wielokrotnego użycia.Jednostka: Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego

Okres realizacji: 01.07.2008 – 31.12.2010