Pracownia Zagrożeń Elektrostatycznych - Projekty
Streszczenie

Badanie ładunku elektrostatycznego fazy rozproszonej aerozolu w pomieszczeniach pracy pod kątem oceny ryzyka zwiększonej depozycji w drogach oddechowych pracowników

Kierownik projektu: dr inż. Zygmunt Grabarczyk

Streszczenie projektu:

Celem zadania było zbadanie stopnia naładowania elektrycznego cząstek fazy dyspersyjnej aerozolu w środowisku pracy do potrzeb oceny ryzyka zwiększenia ich depozycji w drogach oddechowych pracowników.Opracowano dwie metody badań - metodę różnicową z użyciem spektrometru laserowego i pułapki cząsteczek naelektryzowanych oraz metodę bezpośrednią polegającą na pomiarze łącznego ładunku cząsteczek naelektryzowanych wybranej polaryzacji i zakresu rozmiaru.Wykonano stanowisko pomiarowe wg metody różnicowej oraz urządzenie pomiarowe działające wg metody bezpośredniej.Badania wykonano w 9 wybranych rodzajach środowisk pracy, w których różne są mechanizmy fizyczne wytwarzania pyłu i jego elektryzacji. Badania wykonano w: powielarni kserograficznej, spawalni, szlifierni, kuźni, zakładzie zbożowym, wytwórni opakowań dla przemysłu spozywczego oraz w palarni tytoniu i pomieszczeniu biurowym.Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono, że zachodzi możliwość wzrostu depozycji pyłu na skutek jego naelektryzowania.Jednostka: Pracownia Zagrożeń Elektrostatycznych

Okres realizacji: 01.01.2005 – 30.12.2007