Pracownia Zagrożeń Elektrostatycznych - Projekty
Streszczenie

Opracowanie metody i urządzenia pomiarowego do kontroli skuteczności środków technicznych zabezpieczenia antyelektrostatycznego w dtrefach zagrożenia wybuchowo-pożarowego

Kierownik projektu: dr inż. Zygmunt Grabarczyk

Streszczenie projektu:

Przeprowadzono analizę teoretyczną procesu powstawania i kumulacji ładunku elektrostatycznego, warunków zachodzenia wyładowań elektrostatycznych i analizę rzeczywistych zdarzeń wypadkowych, powodowanych przez elektryczność statyczną i na ich podstawie zaproponowano ogólny model elektryczny powstawania, kumulacji i rozładowania ładunków elektrostatycznych w strefie zagrożenia wybuchem.Opracowano koncepcję zintegrowanego uniwersalnego systemu pomiarowego do wspomagania oceny zagrożenia elektrostatycznego w strefach zagrożenia wybuchem, pozwalającego na kontrolę parametrów kryterialnych.Zaprojektowano i wykonano prototyp mikrokomputerowego systemu pomiarowego zlożonego z: modułu sterownika współpracującego z graficznym wyświetlaczem dotykowym, modułu miernika dużych rezystancji, autonomicznego młynkowego miernika potencjału ładunku powierzchniowego i autonomicznego młynkowego woltomierza elektrostatycznego.Jednostka: Pracownia Zagrożeń Elektrostatycznych

Okres realizacji: 01.01.2005 – 30.12.2007