Zakład Ergonomii - Projekty
Streszczenie

Opracowanie metody kompleksowej oceny ryzyka zawodowego w zakresie dolegliwości mięśniowow-szkieletowych.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Danuta Roman-Liu

Streszczenie projektu:

Efektem realizacji zadania badawczego jest metoda oceny ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w wersji komputerowej (SHIFTRISK). Cel ten został osiągnięty poprzez:
- przeprowadzenie analizy istniejących obecnie metod oceny obciążenia mięśniowo-szkieletowego i ryzyka rozwoju tych dolegliwości pod katem ich zastosowania w zakresie parametrów wejściowych i systemów oceny,
- przeanalizowanie wyników opublikowanych badań wskazujących na zależności między pozycją ciała i wywieraną siłą zewnętrzną a obciążeniem w kluczowych stawach ciała człowieka,
- opracowanie metody SHIFTRISK służącej do kompleksowej oceny obciążenia mięśniowo-szkieletowego.
Rozwiązania odnośnie do kryteriów i algorytmów oceny pozycji ciała i wywieranych sił przyjęte w metodzie SHIFTRISK opracowano w podziale na obszary: plecy, szyi, kończyn górnych oraz kończyn dolnych. Na procedurę oceny składa się system danych wejściowych oraz system oceny wraz z kryteriami, które umożliwią kwalifikację ryzyka jako małe, średnie lub duże.
Efektem końcowym realizacji zadania jest metoda kompleksowej oceny ryzyka zawodowego w zakresie dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego SHIFTRISK w formie programu komputerowego. Program ten prezentujący opracowaną metodę zawiera algorytmy wspomagające dokonywanie obliczeń ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Roman-Liu D., Comparison of concepts in easy-to-use methods for MSD risk assessment., Applied Ergonomics, online http://dx.doi.org/10.1016/j/apergo.3013.05.010, 2013
  2. Roman-Liu D., Groborz A., Tokarski T., Comparison of risk assessment procedures used in OCRA and ULTRA methods., Ergonomics, online http://dx.doi.org/10.1080/00140139.2013.829923, 2013
  3. Roman-Liu D., Ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i ryzyka rozwoju dolegliwości kończyn górnych., Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 1: 8-11., 2012

 Jednostka: Zakład Ergonomii

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013