Pracownia Biomechaniki - Projekty
Streszczenie

Model do oszacowania prawdopodobieństwa powstawania dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego w zależności od biomechanicznych i osobowych czynników ryzyka.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Danuta Roman-Liu

Streszczenie projektu:

Celem projekyu było opracowanie, w formie modelu matematycznego, zależności między czynnikami osobowymi oraz biomechanicznymi i psychospołecznymi czynnikami obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego (MSDs) a prawdopodobieństwem rozwoju dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego.W wyniku realizacji projektu:- opracowano bazę danych zawierającą przypadki dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego związane z osobowymi czynnikami ryzyka (płeć, wiek, lata pracy itd.) oraz czynnikami ryzyka wynikającymi ze środowiska pracy, opisującymi pozycję ciała, wywieraną siłę i sekwencje czasowe oraz czynniki psychospołeczne,- dokonano wyboru czynności pracy związanych z największym ryzykiem rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych,- przeprowadzono badania doświadczalne i na tej podstawie określono obciążenie i zmęczenie wybranych obszarów ciała podczas wykonywania czynności pracy charakteryzujących się wysokim ryzykiem rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych,- opracowano model matematyczny do oszacowania prawdopodobieństwa wystąpienia dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego,- opracowano program komputerowy do oszacowania prawdopodobieństwa wystąpienia dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego i przetestowano go dla wybranych przypadków z zastosowaniemwyników badań doświadczalnych.Jednostka: Pracownia Biomechaniki

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010