Pracownia Biomechaniki - Projekty
Streszczenie

Ograniczanie ryzyka wypadków drogowych przez opracowanie ergonomicznych rozwiązań stanowiska pracy kierowcy transportu ciężkiego

Kierownik projektu: mgr inż. Paweł Bartuzi

Wykonawcy: dr Tomasz Tokarski

Streszczenie projektu:

Celem zadania było opracowanie ergonomicznych rozwiązań stanowiska pracy kierowcy transportu ciężkiego sprzyjających ograniczaniu ryzyka wypadków drogowych. Efektem końcowym zadania jest opracowanie optymalnej, ze względu na zmęczenie mięśniowe i czas reakcji, konfiguracji kątów kończyn dolnych kierowcy pojazdów ciężarowych. Przeprowadzono badania terenowe na rzeczywistych stanowiskach pracy kierowcy transportu ciężkiego, ukierunkowane na ergonomiczną analizę stanowiska pracy kierowcy z punktu widzenia bezpieczeństwa prowadzenia pojazdu. Wyniki badań terenowych posłużyły do skonfigurowania stanowiska pracy kierowcy, podczas badań doświadczalnych. Badania doświadczalne przeprowadzono z zastosowaniem elektromiografii powierzchniowej oraz opierając się na rejestracji czasu reakcji na sytuacje nieprzewidzialne, w sześciu różnych konfiguracjach kończyny dolnej prawej. Wzięło w nich udział 15 osób badanych. Badania doświadczalne ukierunkowane były na zebranie danych pomiarowych umożliwiających określenie optymalnej - ze względu na zmęczenie mięśniowe, czas reakcji oraz ryzyko występowania wypadku - konfiguracji kątów kończyn dolnych kierowcy. Podczas badań przeprowadzono testy, różniące się między sobą pozycją ciała osoby badanej, które polegały na odpowiednim sterowaniu kończyną dolną na stanowisku PR1 imitującym stanowisko pracy kierowcy. Dla każdej z badanych osób przeprowadzono 6 testów różnicowanych kątami w stawie biodrowym i kolanowym. Przeprowadzono również analizę statyczną wyników badań, mającą na celu opracowanie optymalnego, pod kątem zmniejszenia zmęczenia mięśniowego i czasu reakcji, rozwiązania stanowiska pracy kierowców pojazdów ciężarowych. Opracowano broszurę informacyjną oraz ulotkę, zawierające wtrtczne dotyczące zmniejszenia ryzyka występowania dolegliwości mięśniowo-szkieletowych i poprawy bezpieczeństwa zarówno z punktu widzenia kierowcy prowadzącego pojazd zawodowo, jak i innych użytkowników dróg.Jednostka: Pracownia Biomechaniki

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.12.2010