Pracownia Biomechaniki - Projekty
Streszczenie

Opracowanie podstaw do poprawy warunków pracy osób z dysfunkcją narządu ruchu pracujących w systemie pracy zdalnej zakresie ergonomii stanowiska pracy.

Kierownik projektu: dr Tomasz Tokarski

Streszczenie projektu:

Celem zadania było opracowanie wytycznych do profilaktyki wtórnego inwalidztwa badanych osób niepełnosprawnych oraz wytycznych do tworzenia ergonomicznych stanowisk pracy telepracowników z dysfunkcją narządu ruchu.Wykonano z zastosowaniem elektromiografii pomiary obciążenia powierzchniowego wybranych mięśni podczas pracy, dokonano oceny obciążenia statycznego i ergonomicznej oceny elementów stanowisk pracy. Na tej podstawie zmodernizowano stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii.Przeprowadzono dwukrotnie ankietę dotyczącą oceny stanowiska pracy osób niepełnosprawnych: przed modernizacją i po przeprowadzeniu modernizacji stanowisk pracy.Najważniejszym problemem związanym z kształtowaniem warunków pracy osób niepełnosprawnych była ich nieświadomość co do istniejących nieprawidlowości.

Jednostka: Pracownia Biomechaniki

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007