Zakład Ergonomii - Projekty
Streszczenie

Ocena obciążenia zmiennością termiczną na wybranych stanowiskach pracy.

Kierownik projektu: dr inż. Andrzej Sobolewski

Streszczenie projektu:

Celem zadania było uchwycenie wpływu na organizm pracownika zmiennego środowiska termicznego, kiedy pracownik przemieszcza się między stanowiskami pracy o zróżnicowanej temperaturze otoczenia, wykonując przez określony czas pracę. Obciążenie cieplne pracowników zostało określone na podstawie zmian temperatury ich ciała , jakie zaobserwowano podczas pracy. Zmiany temperatury określono, opierając się na pomiarach temperatury powierzchni skóry i wnętrza ciała pracowników. Przeprowadzono badania rzeczywistego obciążenia cieplnego występującego u ludzi pracujących w zmiennym termicznie środowisku, określone na podstawie badań wykonanych w 4 zakładach pracy.
Na podstawie wyników badań opracowano procedurę oceny warunków występujących na stanowisku pracy w środowisku charakteryzującym się zmiennością termiczną w czasie.
Optymalizacja warunków pracy w środowisku mikroklimatu [MKZ] polega na zminimalizowaniu występujących w nim obciążeń cieplnych działających przez 8 godzin na człowieka. Cel ten zostaje osiągnięty w warunkach bliskich stanowi równowagi cieplnej organizmu z otoczeniem. Osiągnięcie lub zbliżenie się do stanu równowagi cieplnej przez jak najdłuższy czas jest możliwe w odzieży o optymalnej izolacyjności cieplnej dostosowanej do warunków pracy w mikroklimacie zastępczym [MKZ].

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Sobolewski A., Dobór odzieży ochronnej do przebywania i pracy w środowisku zimnym (1)., Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 8: 26-30., 2013
  2. Sobolewski A., Zasady merytoryczne obliczania wymagalnej izolacyjności cieplnej odzieży IREQ (2)., Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 10: 16-19., 2013
  3. Bugajska J., Sobolewski A., Marszałek A., Bagiński M., Syty J., Bezpieczeństwo ratowników górniczych w czasie akcji w trudnych warunkach klimatu w kopalniach węgla kamiennego - obciążenie cieplne., Bezpieczeństwo zdrowia publicznego w zagrożeniach środowiskowych. Postępy metodologii badań. Red. nauk. J. Konieczny, Poznań Garmond, s. 617-628., 2012

 Jednostka: Zakład Ergonomii

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013