Zakład Ergonomii - Projekty
Streszczenie

Określenie wymagań dotyczących odzieży motocyklowej stosowanej przez służby publiczne w celu zapewnienia komfortu termicznego.

Kierownik projektu: mgr inż. Magdalena Zwolińska

Streszczenie projektu:

W ramach zadania przeprowadzono ocenę izolacyjności cieplnej wybranych 4 zestawów odzieży motocyklowej. Pojedynczy zestaw składał się z bawełnianej bielizny (bokserki, T-shiet oraz skarpety) oraz wybranej odzieży motocyklowej (A, B - odzież tekstylna z wbudowaną/wypinaną membraną; C, D - odzież skórzana bez systemu wywietrzników lub z takim systemem). Prowadzone badania z udziałem manekina termicznego wykazały, iż odzież motocyklowa cechuje się dużą izolacyjnością cieplną.
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż odzież motocyklowa powoduje nadmierne obciążenie cieplne. Świadczą o tym wysokie wartości temperatury wewnętrznej, wysoki współczynnik akumulacji ciepła jak i wysokie wartości wilgotności względnej (RH) w przestrzeni między ciałem a odzieżą.
Testowana odzież powodowała zaburzenia w odprowadzaniu i odparowywaniu potu, powodując jego kondensację pod ubraniem. Wysokie wartości wilgotności względnej powodują odczuwanie dużego dyskomfortu termicznego.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Zwolińska M., Thermal subjective sensations of motorcyclists., Accident Analysis and Prevention, DOI: 10.1016/j.aap.2012.09.021., 2012
  2. Zwolinska M., Case study of the impact motorcycle clothing an the human body and its thermal insulation., Fibres and Textiles in Eastern Europe, 21, 5(101), s. 124-130., 2013
  3. Zwolińska M., Bezpieczeństwo motocyklistów w aspekcie stosowanej odzieży ochronnej., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 10, s. 12-15., 2012

 Jednostka: Zakład Ergonomii

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013