Zakład Ergonomii - Projekty
Streszczenie

Indywidualnie modyfikowany ubiór do prac w zimnym środowisku.

Kierownik projektu: dr Anna Marszałek

Streszczenie projektu:

Celem zadania było opracowanie zasad konstrukcji ubioru do samodzielnego kształtowania ciepłochronności dla osób zatrudnionych na stanowiskach pracy w zimnym środowisku oraz wytworzenie prototypu odzieży ochronnej chroniącej przed stratami ciepła. W ramach realizacji pracy opracowano zasady konstrukcji odzieży oraz stosowną dokumentację techniczną. Na tej podstawie zostały wytworzone dwa wstępne modele odzieży: jeden dla kobiet i jeden dla mężczyzn.
Zaprojektowana odzież jest kilkumodułowa. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów możliwe jest odprowadzanie ciepła i wilgoci z powierzchni ciała, a modułowa konstrukcja pozwala na indywidualny dobór elementów w zależności od preferencji cieplnych użytkownika.
Subiektywne odczucia cieplne w obu wariantach zaprojektowanej odzieży były lepsze niż w odzieży aktualnie stosowanej. Odczuwanie wilgotności skóry i odzieży było większe w pełnym zestawie projektowanej odzieży w porównaniu z pozostałymi zestawami. Podobnie jak kobiety, również mężczyźni w ocenach ankietowych gorzej ocenili aktualnie stosowany zestaw odzieży ochronnej w porównaniu z pozostałymi dwoma zestawami, stanowiącymi 2 warianty zaprojektowanej odzieży: pełny i indywidualnie dobierany.

Opracowany wzór odzieży ochronnej zgłoszono jako wzór użytkowy w Urzędzie Patentowym (nr W-122382)

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Marszałek A., Zimne środowisko - sposoby zabezpieczenia organizmu człowieka przed oddziaływaniem zimna., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 10, s. 18-21., 2011
  2. Marszałek A., Zagrożenie zimnym środowiskiem w aspekcie wieku pracownika i parametrów odzieży ciepłochłonnej., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 8, s. 20-24., 2012
  3. Marszałek A, Bartkowiak B., Odzież ochronna do prac w zimnym środowisku - zasady projektowania i doboru., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2, s. 8-12., 2013
  4. Bogdan A., Marszałek A., Bugajska J., Zwolińska M., Oddziaływanie środowiska termicznego na organizm człowieka., CIOP-PIB, Warszawa, 122 s., 2012

 Jednostka: Zakład Ergonomii

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013