Pracownia obciążeń Termicznych - Projekty
Streszczenie

Model obliczeniowy wymiany ciepła między otaczającym środowiskiem i człowiekiem ubranym w odzież barierową w warunkach obciążenia pracą i temperaturą

Kierownik projektu: dr inż. Andrzej Sobolewski

Streszczenie projektu:

W ramach zadania wykonano ponad 80 eksperymentów w komorze klimatycznej z udziałem trzech osób. W eksperymentach mierzono wartości parametrów fizycznych i fizjologicznych człowieka, na których podstawie określono elementy składowe bilansu cieplnego , a następnie obliczono akumulację ciepła w organizmie człowieka. Gęstość strumienia ciepła traconego na skutek konwekcji i promieniowania, tj. R + C, zmierzono za pomocą manekina termicznego w takich warunkach mikroklimatu jak podczas badań z ludźmi. Czas trwania eksperymentu wewnątrz komory klimatycznej wynosił 60 min., a marsz odbywał się z prędkością 3 km/h. W eksperymentach testowano dwa typy odzieży, tj. odzież przepuszczającą parę wodną, umożliwiajacą odprowadzanie ciepła dzięki parowaniu potu i odzież nieprzepuszczajacą pary wodnej, znacząco redukujacą odpływ ciepła na skutek wyeliminowania parowania potu i zwiekszającą akumulację ciepła w organizmie. Prowadzono także eksperymenty z osobami ubranymi tylko w spodenki gimnastyczne. Podczas eksperymentów badano, oprócz parametrów fizjologicznych człowieka, także poziom sprawności psychopmotorycznej i procesów poznawczych u osob bioracych udział w różnych wariantach eksperymentów. Wytypowano wskaźniki sprawności psychofizycznej człowieka, które powinny być uwzględnione w ocenie odzieży barierowej - odzieży nieprzepuszczajacej pary wodnej.Jednostka: Pracownia obciążeń Termicznych

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.12.2010