Pracownia Psychologii Społecznej - Projekty
Streszczenie

Europejski Dialog Społeczny jako instrument wdrażający Ramowe Porozumienie Dotyczące Prześladowania i Przemocy w Pracy w 4 krajach członkowskich

Streszczenie projektu:

Grant nr VS/2008/2004 Komisji Europejskiej, 2008-2009

Jednostka: Pracownia Psychologii Społecznej

Okres realizacji: 26.04.2007 – 31.12.2009