Pracownia Psychologii Społecznej - Projekty
Streszczenie

Wymagania czasowe pracy oraz styl przywództwa stosowany w organizacji a dobrostan psychiczny i mobbing w miejscu pracy

Kierownik projektu: dr Dorota Żołnierczyk-Zreda

Streszczenie projektu:

Celem badań było sprawdzenie, czy takie organizacyjne praktyki, jak elastyczny czas pracy i autentyczny styl przywództwa mają istotny wpływ na zachowanie dobrostanu psychicznego pracowników oraz narażenie na mobbing w pracy. Jednym z powodów niskiego dobrostanu psychicznego może być identyfikacja pracy powiązana z niepewnością zatrudnienia, uznana za jedno z największych współczesnych zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy.Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły stwierdzić, że obydwie uwzględnione zmienne organizacyjne, czyli kontrola nad czasem pracy i autentyczne przywództwo, okazały się skuteczne w zapobieganiu mobbingowi i zachowaniu dobrostanu psychicznego przez długo pracujących pracowników. Z tego punktu widzenia najbardziej istotne okazały się moralność i otwartość przywódcy. Wymienione aspekty autentycznego przywództwa, a także kontrola nad długim czasem pracy okazały się ponadto najbardziej korzystne dla samopoczucia długo pracujących kobiet, zwłaszcza najmłodszych, w wieku 18-29 lat.Na podstawie otrzymanych wyników badań sformułowano zalecenia dotyczące stosowania elastycznego czasu pracy oraz autentycznego przywództwa wśród pracowników. Mają one na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom wpływu intensyfikacji pracy na dobrostan pracowników i narażenia na mobbing w pracy.Jednostka: Pracownia Psychologii Społecznej

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010