Pracownia Psychologii Społecznej - Projekty
Streszczenie

Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Streszczenie projektu:

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, 2005 - 2007

Jednostka: Pracownia Psychologii Społecznej

Okres realizacji: 01.07.2005 – 31.12.2007