Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy - Projekty
Streszczenie

Badanie wpływu naturalnego promieniowania UV na występowanie negatywnych skutków zdrowotnych u osób zatrudnionych na zewnętrznych stanowiskach pracy i opracowanie odpowiednich działań profilaktycznych

Kierownik projektu: dr lek. Elzbieta Łastawiecka

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania opracowano ankietę do badania narażenia zawodowego oraz negatywnych skutków zdrowotnych, mogących mieć związek z ekspozycją na naturalne promieniowanie UV oraz przeprowadzono badania ankietowe wśród pracowników z wybranych grup zawodowych. W badaniu ankietowym uczestniczyło 302 mężczyzn o średniej wieku 37,22 lat, reprezentujących 10 grup zawodowych, z czego ponad 70 % badanych stanowili ciesle i robotnicy drogowi. Badane osoby pracowały średnio 12 lat w narażeniu na naturalne promieniowanie nadfioletowe i średnio 8,9 godzin w ciągu dnia pracy były na ten czynnik eksponowane. Ponad 60% badanych osób reprezentowało fototyp skóry II i III, a więc posiadało średni, a nawet wysoki stopień naturalnego zabezpieczenia przed promieniowaniem UV. Ponad 80% pracowników deklarowało, że są świadomi zagrożeń dla zdrowia wynikających z ekspozycji na promieniowanie nadfioletowe, natomiast niespełna 70% osób zostało poinformowanych przez służby bhp o ryzyku zawodowym związanym z pracą w narażeniu na naturalne promieniowanie UV. W grupie osób zatrudnionych na zewnętrznych stanowiskach pracy, przeprowadzono dwa kolejne rodzaje badań: badania skryningowe skóry mające na celu ocenę kondycji skóry eksponowanej w warunkach zawodowych na promienie UV w grupie 300 osób oraz specjalistyczne badania dermatologiczne, których celem była diagnostyka chorób związanych z ekspozycją na naturalne promieniowanie nadfioletowe w grupie 120 mężczyzn, wytypowanych spośród 300, poddanych wcześniej badaniom skryningowym skóry. Wyniki badań zarówno skryningowych skóry, jak i specjalistycznych badań dermatologicznych i okulistycznych wskazują na występowanie w badanej grupie pracowników narażonych zawodowo na naturalne promieniowanie UV, reprezentujących różne grupy zawodowe, negatywnych skutków zdrowotnych w odniesieniu do skóry i narządu wzroku. Do najpoważniejszych skutków zdrowotnych należały zmiany przednowotworowe skory o charakterze rogowacenia słonecznego i zaćma. Stwierdzono także, że wykorzystywanie przez pracowników ochron przed promieniowaniem UV jest niewielkie.Jednostka: Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.12.2010