Pracownia Zagrożeń Biologicznych - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Ocena mikrobiologicznej jakości powietrza w środowisku pracy pomieszczeń biurowych wyposażonych w systemy klimatyzacyjne

Kierownik projektu: mgr M.Gołofit-Szymczak

Streszczenie projektu:

Kierownik zadania
mgr MGołofit-Szymczak
Streszczenie projektu
Celem zadania badawczego jest jakościowa i ilościowa ocena szkodliwych czynników biologicznych występujących w powietrzu pomieszczeń biurowych z uwzględnieniem wpływu systemu klimatyzacyjnego stosowanego w budynkach w okresie letnim" (od kwietnia do września) i "okresie zimowym (od października do marca)
W badanych budynkach biurowych w okresie letnim" i "zimowym stężenie aerozolu bakteryjnego i grzybowego wynosiło od 101 do 102 jtk/m3 i było niższe od wartości zalecanych dla tego typu pomieszczeń. Szczegółowa analiza jakościowa mikroorganizmów izolowanych z próbek powietrza wykazała, że najliczniej reprezentowane były bakterie z rodzajów Micrococcus i Bacillus, a wśród grzybów Aspergillus i Penicillium. Wykazano, że w grupie wyizolowanych bakterii występowały szczepy saprofityczne należące do 1 grupy zagrożenia. W grupie izolowanych grzybów występowały zarówno gatunki saprofityczne należące do 1 grupy zagrożenia, jak i gatunki z rodzaju Penicillium, Aspergillus i Alternaria, z których poszczególne szczepy są zaliczane do 2 grupy zagrożenia
Na podstawie danych o rozkładach ziarnowych bioaerozolu bakteryjnego i grzybowego w badanych pomieszczeniach biurowych można stwierdzić, że występujący tam bioaerozol może docierać w układzie oddechowym człowieka do rejonów jamy nosowej i ustnej oraz oskrzeli pierwszorzędowych drugorzędowych i końcowych. Może to u niektórych osób być przyczyną podrażnienia błon śluzowych nosa i oczu oraz występowania reakcji astmatycznych
Okres realizacji: 01.01.2007 - 31.122009Jednostka: Pracownia Zagrożeń Biologicznych

Okres realizacji: 01.01.2007 – 31.12.2009