Pracownia Filtracji i Wentylacji - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Badanie narażenia na nanocząstki w wybranych procesach

Kierownik projektu: dr inż Elżbieta Jankowska

Wykonawcy: dr inż. Elżbieta Jankowska, dr Małgorzata Pośniak, dr inż Wojciech Zatorski, Maria Paluszkiewicz

Streszczenie projektu:

Kierownik tematu:
dr inż Elżbieta Jankowska
tel. 623-32-67, e-mail: eljan@cioppl
Wykonawcy: dr inż. Elżbieta Jankowska, dr Małgorzata Pośniak, dr inż Wojciech Zatorski, Maria Paluszkiewicz
Słowa kluczowe:
nanocząstki, stężenie i rozkład wymiarowy cząstek, ocena narażenia
Streszczenie projektu:
Celem głównym niniejszego projektu było badanie potencjalnego narażenia na nanocząstki w wybranych, poniżej przedstawionych procesach:
-mieszania proszków Ag/TiO2 i Ag/SiO2 podczas wytwarzania kosmetyków,
-otrzymywania pianek poliuretanowych zawierających nanopłyki Nanofilu,
-mieszania nanopłytek Nanofilu,
-palenia proszku nanopłytek Nanofilu i pianek poliuretanowych zawierających nanopłytki,
-określania parametrów nanocząstek ZnO i TiO2 stosowanych w produkcji kosmetyków,
-otrzymywania nanokompozytów z zastosowaniem sferycznych nanocząstek krzemu,
-uzyskiwania sferycznych nanocząstek krzemu, poprzez usuwanie z ich powierzchni substancji pozostałych w procesie ich otrzymywania (ucieranie surowego produktu, w celu uzyskania nanocząstek krzemu o sferycznych kształtach)
Wyniki badań projektu zostały wykorzystane w projekcie europejskim NANOSH i będą stanowiły podstawę do wprowadzania dobrych praktyk w zakresie ochrony pracowników przed narażeniem na nanocząstki
Okres realizacji: 01.07.2007 - 30.11.2009

Jednostka: Pracownia Filtracji i Wentylacji

Okres realizacji: 01.07.2007 – 30.11.2009