Pracownia Areozoli, Filtracji i Wentylacji - Projekty
Streszczenie

Opracowanie metodyki określania skuteczności frakcyjnej materiałów filtracyjnych i filtrów powietrza stosowanych w środkach ochrony zbiorowej przed zapyleniem.

Kierownik projektu: dr inż. Elżbieta Jankowska

Streszczenie projektu:

W ramach zadania badawczego dokonano przeglądu i analizy metod badań i zasad klasyfikacji wstępnych (klasy G1-G4), dokladnych (klasy F5-F9) i wysokoskutecznych (klasy H10-H14 i U15-U17) filtrów powietrza zgodnie z polskimi i europejskimi normami. Badania skuteczności materiałów filtracyjnych i filtrów powietrza przeprowadzono w zależności od ich cech strukturalnych oraz parametrów przepływowych powietrza i właściwości aerozoli testowych. Badano zależność skuteczności filtracji i penetracji różnych klas filtracyjnych materiałów i filtrów powietrza od wymiarów cząstek aerozolu atmosferycznego oraz prędkości przepływu powietrza.Analiza znormalizowanych metod badawczych oraz wyników badań stanowiła podstawę do opracowania metodyki określania skuteczności frakcyjnej materiałów filtracyjnych i filtrów powietrza z wykorzystaniem licznika optycznego (OPC) lub licznika kondensacyjnego (CPC).Określono także korelację między wynikami badań skuteczności i penetracji frakcyjnej uzyskanymi przy zastosowaniu różnych typów liczników oraz opracowano procedury określania skuteczności frakcyjnej materiałów filtracyjnych i filtrów powietrza za pomocą optycznego i kondensacyjnego licznika cząstek.

Jednostka: Pracownia Areozoli, Filtracji i Wentylacji

Okres realizacji: 01.12.2003 – 31.12.2004