Pracownia Zagrożeń Mechanicznych - Projekty
Streszczenie

Określenie zmian widzialności otoczenia przez operatorów podnośnikowych wózków jezdniowych w aspekcie ryzyka wypadkowego.

Kierownik projektu: mgr inż. Antoni Saulewicz

Streszczenie projektu:

Określono zachowania operatorów podnośnikowych wózków jezdniowych w komputerowo symulowanych warunkach zmniejszonej widzialności. Przebadano zachowania 42 osób podczas symulowanego w środowisku wirtualnym przewożenia przez nich ładunków wózkiem jezdniowym w warunkach zmniejszonej widzialności z miejsca operatora wózka.W następnym etapie projektu określono zachowania operatorów wózka w warunkach rzeczywistych w celu odniesienia ich do zachowań w wybranych warunkach symulowanych i weryfikacji wcześniejszych wyników. Badano zachowanie 16 doświadczonych operatorów przewożących ładunki na trzech rzeczywistych podnośnikowych wózkach jezdniowych. Do określania wielkości wychylenia poprzecznego głowy operatora zastosowano kamery i rejestrator obrazu. Wykonano także badania ankietowe dotyczące subiektywnej oceny widoczności otoczenia przez operatora wózka.W końcowym etapie projektu określono zmiany widzialności otoczenia przez operatorów podnośnikowych wózków jezdniowych w aspekcie ryzyka wypadkowego. Do badań użyto 3 podnośnikowych wózków jezdniowych stosowanych w 3 różnych przedsiębiorstwach. W badaniach uczestniczyło 58 operatorów.Opracowano także poradnik dla użytkowników podnośnikowych wózków jezdniowych.Jednostka: Pracownia Zagrożeń Mechanicznych

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.06.2010