Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu - Projekty
Streszczenie

Interaktywny system do nauki prawidłowego użytkowania środków ochrony indywidualnej słuchu

Kierownik projektu: mgr inż. Paweł Górski

Streszczenie projektu:

Termin realizacji: 01.01.2011 - 31.12.2013

 

Idea opracowanego interaktywnego systemu szkoleniowego do efektywnej nauki prawidłowego użytkowania œrodków ochrony indiwidualnej słuchu (system NUOS) polega na opracowaniu multimedialnego podręcznika oraz wprowadzeniu do programu szkoleń pomocy dydaktycznych w postaci szkoleniowych ochronników słuchu.

Materiały merytoryczne wchodzace w skład systemu NUOS (poradnik multimedialny, systemy weryfikacji i oceny wiedzy) są udostępniane przez wewnętrzną sieć komputerową lub Internet z wykorzystaniem standardowej przeglądarki www. Centralnym elementem systemu NUOS jest multimedialny poradnik na temat œrodków ochrony indywidualnej słuchu wraz z modułami weryfikacji im oceny wiedzy.

Całoœścią systemu NUOS steruje oprogramowanie napisane w srodowisku Visual Studio C
2010 Express firmy Microsoft.

Przeprowadzono badania laboratoryjne systemu NUOS, wykonane na laboratoryjnym stanowisku roboczym z wykorzystaniem testera akustycznego, a także z udziałem słuchaczy. Badania wykazały wysoką powtarzalnoœść otrzymywanych wyników oraz poprawne działanie systemu NUOS.

 

Opis bibliograficzny publikacji, która powstała jako wynik pracy badawczej:

1. Górski P., Interaktywny system do nauki prawidłowego użytkowania œrodków ochrony indywidualnej słuchu., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 5: 22-26., 2013Jednostka: Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013