Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Komputerowe wspomaganie profilaktyki narażenia na hałas i drgania w środowisku pracy

Kierownik projektu: mgr inż. Paweł Górski

Streszczenie projektu:

Celem zadania było opracowanie systemu komputerowego wspomagającego działania profilaktyczne ukierunkowane na eliminację skutków narażenia na hałas i drgania mechaniczne w środowisku pracy, działającego z wykorzystaniem Internetu. Założono, że główną częścią tego systemu będzie serwis internetowy dotyczacy hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy.Efektem przeprowadzonych prac jest aktualizowany i wiarygodny serwis internetowy wspomagający profilaktykę narażenia na hałas i drgania mechaniczne, zawierający: - bazy danych dotyczące przepisów, metod i rozwiązań praktycznych ograniczania ryzyka zawodowego w środowisku pracy,- komputerowe narzędzia wspomagające ocenę ryzyka zawodowego w środowisku pracy,- poradniki, dotyczące wspomagania profilaktyki narażenia na hałas i drgania w środowisku pracy, ukierunkowane na wybrane działy gospodarki o wysokim ryzyku zawodowym.Uzupełnieniem serwisu są opracowane również w ramach realizacji zadania materiały szkoleniowe dotyczące hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy ukierunkowane na wybrane działy gospodarki o wysokim ryzyku zawodowym.

Jednostka: Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007