Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Ocena narażenia na drgania mechaniczne pracowników wykorzystujących pojazdy jednośladowe

Kierownik projektu: dr inż. Piotr Kowalski

Streszczenie projektu:

Celem zadania była identyfikacja i ocena narażenia na drgania mechaniczne pracowników wykorzystujących pojazdy jednośladowe. Ponadto zakres prac obejmował wyznaczenie ryzyka zawodowego ze względu na działanie drgań mechanicznych na tych stanowiskach oraz określenie dopuszczalnego, ze względu na ochronę zdrowia, czasu pracy odniesionego do poszczególnych rodzajów pojazdów jednośladowych. Przeprowadzono identyfikację głównych źródeł narażenia na drgania mechaniczne pracowników wykorzystujących na stanowiskach pracy pojazdy jednośladowe. Analizą objęto głównie zespoły i podzespoły tych pojazdów. Przedstawione informacje pozwalają na odniesienie drgań występujących w pojazdach jednośladowych do poszczególnych układów będących ich źródłem. Ocenę narażenia na drgania kierowców pojazdów jednośladowych przeprowadzono dwoma metodami znormalizowanymi oraz jedną metodą własną. Znormalizowana metoda wyznaczania ekspozycji na drgania umożliwia odniesienie uzyskanych wartości do obowiązujących w przepisach wartości dopuszczalnych dla drgań ogólnych i działających przez kończyny górne. Metoda oceny łącznej (opracowana w ramach wcześniej realizowanych prac w CIOP-PIB) umożliwia uwzględnienie jednoczesnego działania obu rodzajów drgań.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Zając J., Kowalski P., Zagrożenie drganiami mechanicznymi użytkowników pojazdów jednośladowych - wyniki badań własnych., Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 4; 8-11., 2013

 Jednostka: Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013