Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Drgań Mechanicznych - Projekty
Streszczenie

Opracowanie kryteriów oceny skuteczności środków ochrony indywidualnej przed drganiami mechanicznymi dla różnych grup narzędzi ręcznych

Kierownik projektu: dr inż. Piotr Kowalski

Streszczenie projektu:

Głównym celem zadania było opracowanie kryteriów oceny skuteczności środków ochrony indywidualnej przed drganiami mechanicznymi dla różnych grup narzędzi tęcznych. Przeprowadzono pomiary przenoszenia drgań z narzędzi ręcznych przez środki ochrony do rąk operatorów. Do badań wybrano 10 typów rękawic antywibracyjnych. W badaniach wzięło udział 3 operatorów, którzy testowali kolejne typy rękawic, wykonując operacje typowe dla danego narzędzia. Dla wszystkich 10 typów testowanych rękawic przeprowadzono analizę ich skuteczności ochrony przed drganiami na podstawie opracowanych wskaźników i opracowanych do nich kryteriów. Stwierdzono, że tylko jedna z dziesięciu testowanych rękawic wykazała dużą skuteczność redukcji drgań. Wyniki badań potwierdziły, że zastosowanie proponowanej metody, opartej na opracowanych kryteriach, do oceny skuteczności ochrony przed drganiami miejscowymi rękawic antywibracyjnych jest uzasadnione. Obserwowane różnice wartości poszczególnych współczynników przenoszenia drgań pokazują jak bardzo różni się skuteczność ochrony tej samej rękawicy w różnych warunkach. W ramach realizacji zadania opracowano końcową wersję bazy danych, zawierającą wyniki przeprowadzonych pomiarów przenoszenia drgań przez środki ochrony indywidualnej przed drganiami działającymi przez kończyny górne. Baza umożliwia dobór optymalnej rękawicy do danego narzędzia.Jednostka: Pracownia Drgań Mechanicznych

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010