Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Drgań Mechanicznych - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Badanie metodą energetyczną równoczesnego działania drgań i hałasu na kierowców środków transportu drogowego

Kierownik projektu: dr inż. Piotr Kowalski

Streszczenie projektu:

Głównym celem zadania było opracowanie metody oceny narażenia pracowników na drgania mechaniczne (miejscowe i ogólne) i hałas działające jednocześnie na kierowców środków transportu drogowego.Prace związane z realizacją głównego celu zadania obejmowały: - badania metodą energetyczną jednoczesnego działania drgań i hałasu,- ocenę metodą energetyczną narażenia na drgania i hałas działających jednocześnie na stanowiskach pracy kierowców środków transportu drogowego.Dodatkowo do prac włączono również badanie hałasu infradżwiękowego.Na podstawie osiągniętych wyników stwierdzono, że proponowana metoda oceny łącznej narażenia na czynniki wibroakustyczne jest użyteczna na stanowiskach pracy, na których działają na pracownika jednocześnie drgania oraz hałas. Wykazano, że niezalezna ocena działających poszczególnych czynników wiąże się z nieuzasadnionym pomijaniem w ocenie części energii wibroakustycznej docierającej do pracownika. Zgodnie z przyjętym założeniem, opracowana metoda oceny łącznej daje możliwość uwzględniania wartości dopuszczalnych ustalonych dla poszczególnych czynników oddzielnie, odnoszących się do poszczególnych części energii wibroakustycznej pochodzących od kolejnych czynników.Wyniki pomiarów wielkości charakteryzujących poszczególne czynniki wibroakustyczne mogą być wykorzystywane zarówno w proponowanej metodzie oceny łącznej, jak i w stosowanych metodach znormalizowanych obejmujących działanie poszczególnych czynników oddzielnie.

Jednostka: Pracownia Drgań Mechanicznych

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007