Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Zwalczania Hałasu - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Badania wpływu hałasu ultradźwiękowego na funkcje poznawcze człowieka realizującego prace wymagające koncentracji uwagi.

Kierownik projektu: mgr inż. Bożena Smagowska

Streszczenie projektu:

Celem projektu było określenie wpływu uciążliwości hałasu ultradźwiękowego na funkcje poznawcze i sprawność psychomotoryczną człowieka realizującego prace wymagające koncentracji uwagi.W ramach projektu opracowano stanowisko badawcze umożliwiające przeprowadzenie w warunkach laboratoryjnych badań uciążliwości hałasu ultradźwiękowego podczas wykonywania prac wymagających koncentracji uwagi, według zaproponowanej metody badań. Do stanowiska zaprojektowano i wykonano źródła akustyczne wytwarzające sygnał w zakresie częstotliwości hałasu ultradżwiekowego.Dobór osób do badań przeprowadzono na podstawie wyznaczonych w badaniu audiometrycznym programów słyszenia w zakresie niskich (125-800 Hz) i wysokich częstotliwości (10-16 kHz), poziomu reaktywności (kwestionariusz temperamentu) i stanu zdrowia. Zakwalifikowano grupę 20 osób (mężczyzn) w wieku 20-30 lat o średnim poziomie reaktywności, dobrym słuchu i stanie zdrowia.Wyniki badań subiektywnych wskazały, że po ekspozycji na hałas ultradźwiękowy o maksymalnym poziomie (MH) zwiększyła sie liczba osób skarżących się na: ucisk w glowie, dyskomfort i napięcie ukladu nerwowego w zakresie odczuć oraz senność i problemy z koncentracją w zakresie dolegliwości.Uzyskane wyniki testów psychologicznych i wyniki ankiet w zakresie odczuć subiektywnych są zróżnicowane, czego powodem może być doświadczenie uczestników nabywane w kolejnych eksperymentach oraz różnice osobnicze.Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010