Pracownia Zwalczania Hałasu - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Badania wpływu cech konstrukcyjnych nauszników przeciwhałasowych na efektywność tłumienia hałasów impulsowych

Kierownik projektu: dr inż. Jan Żera

Streszczenie projektu:

Celem zadania badawczego było opracowanie metody i przeprowadzenie badań oraz badań cech konstrukcyjnych nauszników przeciwhałasowych dla określenia tych cech konstrukcyjnych, które wpływają na skuteczność tłumienia hałasu impulsowego. W ramach zadania opracowano układ pomiarowy składający się z 2 źródeł impulsów akustycznych (źródło ZM2 i układ głośników dynamicznych) oraz zestawu odbiorczego przystosowanego do pomiarów tłumienia hałasu impulsowego przez nauszniki przeciwhałasowe. Opracowano także metodę badania cech konstrukcyjnych nauszników przeciwhałasowych w zakresie indentyfikacji cech odpowiedzialnych za tłumienie hałasu impulsowego.

Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2002 – 31.12.2004