Pracownia Zwalczania Hałasu - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie i wdrożenie procedur badań skuteczności tłumienia hałasu w różnych rozwiązaniach ochronników słuchu z układami elektronicznymi.

Kierownik projektu: dr inż. Dariusz Puto

Streszczenie projektu:

Na podstawie norm EN 352-5, EN 352-6 i EN 352-7, opracowano koncepcje metodyki badań właściwości ochronnych nauszników przeciwhałasowych z układem aktywnej redukcji hałasu, nauszników z łącznością porozumiewawczą oraz wkładek przeciwhałasowych o regulowanym tłumieniu.Opracowano i wykonano stanowiska badawcze do badania właściwości akustycznych nauszników przeciwhałasowych z układem aktywnej redukcji hałasu, z przewodowymi układami łączności oraz wkładek przeciwhałasowych o regulowanym tłumieniu. Opracowano także koncepcję i wstępnie skonfigurowano stanowisko do badań nauszników przeciwhałasowych z odbiornikiem radiowym. Na podstawie przeprowadzonych badań opracowano cztery procedury badań właściwości ochronnych ochronników słuchu z układami elektronicznymi, ktore przekazano do włączenia do krajowego systemu oceny zgodności.

Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2002 – 31.12.2004