Kierownictwo
 
Przywróć
Minimalizuj

Dyrektor
prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka
dakor@ciop.pl

Zastępca Dyrektora ds. Systemów Zarządzania i Certyfikacji
dr inż. Daniel Podgórski
dapod@ciop.pl
Zastępca Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń
dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska,
prof. nadzw. CIOP-PIB
mazaw@ciop.pl
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
mgr Mirosław Flejmer
mifle@ciop.pl
 Główny Księgowy
mgr Jolanta Patalan
jobia@ciop.pl