Pracownicy Instytutu
 
Przywróć
Minimalizuj
 • Pracownia Dokumentacji i Informacji
   telefon e-mail
   mgr Aneta Stańczak-Gąsiewska 37-24 anga[at]ciop.pl
 • BIBLIOTEKA
   telefon e-mail
   mgr Joanna Bulińska 36-90 jobul[at]ciop.pl
   techn. Ewa Grzeszczakowska 36-88 ewgrz[at]ciop.pl
   dr Witold Sygocki 36-88 wisyg[at]ciop.pl