Opis pracowni
 
Przywróć
Minimalizuj


Pracownia zwalczania Hałasu - O Pracowni

Główne kierunki działalności Pracowni Zwalczania Hałasu NA1 to:

  • rozpoznawanie stanu zagrożenia hałasem słyszalnym, infradźwiękowym i ultradźwiękowym w środowisku pracy,
  • opracowywanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych ograniczania hałasu u źródła oraz na drodze jego rozprzestrzeniania,
  • działalność normalizacyjna
  • działalność edukacyjna

Laboratoria badawcze Pracowni Hałasu są włączone do akredytowanego przez PCA systemu zapewnienia jakości, obejmującego cały zespół laboratoriów badawczych Instytutu.

Zakres akredytacji obejmuje 3 procedury dotyczące pomiarów mocy akustycznej źródeł hałasu, 2 procedury w zakresie pomiarów kabin dźwiękochłonno- izolacyjnych oraz 3 dotyczące pomiarów hałasu na stanowiskach pracy.

 

Kierownik Pracowni
dr inż. Jan Radosz
tel. 623 32 99, fax: 623 46 54
e-mail: jarad@ciop.pl