Projekty
 
Przywróć
Minimalizuj
Badania uciążliwości hałasu tonalnego ze względu na możliwość realizacji przez pracownika jego podstawowych zadań
Kierownik projektu - dr inż. Jan Radosz
Wykonawcy -
zobacz więcej
Identyfikacja źródeł emisji hałasu, w tym hałasu wysokoczęstotliwościowego, analiza za-grożenia hałasem na przykładzie zakładów produkcji opakowań oraz określenie zaleceń profilaktyki
Kierownik projektu - dr inż. Bożena Smagowska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Ocena funkcjonalności ochronników słuchu z regulowanym tłumieniem stosowanych w obecności hałasu impulsowego wytwarzanego przez różne źródła
Kierownik projektu - dr inż. Rafal Młyński
Wykonawcy -
zobacz więcej