Pracownicy
 
Przywróć
Minimalizuj
  • Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Jan Radosz 22 623-32-99 jarad[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   dr inż. Emil Kozłowski - emkoz[at]ciop.pl
   dr hab. inż. Witold Mikulski 22 623-32-89 wimik[at]ciop.pl
   dr inż. Rafał Młyński - rmlynski[at]ciop.pl
 • Pracownia Drgań Mechanicznych
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Piotr Kowalski 22 623-32-53 pikow[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   mgr inż. Jacek Zając - jazaj[at]ciop.pl
 • Pracownia Przetwarzania Dźwięku
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Leszek Morzyński 22 623-32-97 lmorzyns[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   Aliaksandra Shmyk alshm[at]ciop.pl
   inż. Adam Swidziński adswi[at]ciop.pl
   mgr inż. Grzegorz Szczepański grszc[at]ciop.pl