Pracownicy
 
Przywróć
Minimalizuj
 • Pracownia Zwalczania Hałasu
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Jan Radosz - jarad[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   techn. Jerzy Kozłowski - jekoz[at]ciop.pl
   dr inż. Emil Kozłowski - emkoz[at]ciop.pl
   dr inż. Witold Mikulski 22 623-32-89 wimik[at]ciop.pl
   dr inż. Rafał Młyński - rmlynski[at]ciop.pl
   dr inż. Bożena Smagowska - bosma[at]ciop.pl
 • Pracownia Drgań Mechanicznych
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Piotr Kowalski 22 623-32-53 pikow[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   mgr inż. Małgorzata Rejman - marej[]ciop.pl
   mgr inż. Jacek Zając - jazaj[at]ciop.pl
 • Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Leszek Morzyński 22 623-32-97 lmorzyns[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   dr inż. Tomasz Krukowicz - tokru[at]ciop.pl
   mgr inż. Grzegorz Szczepański grszc[at]ciop.pl