Pracownicy Instytutu
 
Przywróć
Minimalizuj
 • Sekcja Wdrażania
   telefon e-mail
   mgr Magdalena Dobrzyńska - madob[at]ciop.pl
   Anna Machałowska - anmah[at]ciop.pl
 • Sekcja Promocji i Upowszechniania
   Kierownik telefon e-mail
   mgr Agnieszka Szczygielska 36-86 agasz[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   mgr Aneta Kleczkowska - ankle[at]ciop.pl
   mgr Radosław Mleczko - ramle[at]ciop.pl
   mgr Magdalena Olszowy - maols[at]ciop.pl
 • Sekcja Komunikacji Społecznej
   Kierownik telefon e-mail
   mgr Wioletta Klimaszewska 36-77 wikli[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   mgr Karolina Farin - kafar[at]ciop.pl
   mgr Dorota Pięta dopie[at]ciop.pl