Oferta
 
Przywróć
Minimalizuj

 

Oferta Pracowni Przetwarzania Dźwięku

 

  • opracowywanie metod badań i zasad projektowania aktywnych systemów redukcji hałasu,
  • analiza możliwości ograniczenia hałasu na stanowiskach pracy z uwzględnieniem metod aktywnych,
  • opracowywanie technicznych projektów aktywnych systemów redukcji hałasu dla potrzeb aplikacji przemysłowych
  • opracowywanie aktywnych ochronników słuchu i ochronników słuchu z elektronicznie regulowanym tłumieniem,
  • określenie dróg propagacji hałasu,
  • tworzenie podstaw naukowych do badań i oceny aktywnych ochronników słuchu,
  • opracowywanie zautomatyzowanych metod badań akustyczno-drganiowych maszyn i urządzeń z wykorzystaniem techniki komputerowej,
  • opracowywanie i badania algorytmów optymalizacji, sterowania i cyfrowego przetwarzania sygnałów stosowanych w ograniczeniu zagrożeń wibroakustycznych