Publikacje
 
Przywróć
Minimalizuj
 • Morzyński L. , Szczepański G.: Ocena położenia urządzenia nasobnego na podstawie mocy sygnału radiowego w sieci sensorowej do monitorowania zagrożeń w środowisku pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2020, 2(581), s. 22-25
 • Szczepański G., Morzyński L., Pleban D.: Mobilne stanowisko do wizualizacji pola akustycznego wokół maszyn, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 5(572), s. 16-20
 • Morzyński L., Szczepański G.: System aktywnej redukcji hałasu do zastosowania w hełmach strażackich – propozycja rozwiązania, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 3(558), s. 11-15
 • Morzyński L., Szczepański G. : Double panel structure for active control of noise transmission, Archives of Acoustics, 2018, 43, 4, s. 689-696
 • Szczepański G., Morzyński L., Pleban D., Młyński R.: Stanowisko badawcze CIOP-PIB do badań percepcji dźwięku przestrzennego z zastosowaniem techniki ambisonicznej, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 10(565), s. 24-27
 • Morzyński L.: System aktywnej redukcji hałasu przenikającego przez przegrody szklane, wykorzystujący algorytm rotacyjny, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 11(554), s. 21-25
 • Morzyński L., Krukowicz T.: Dwypłytowa struktura aktywna do ograniczania transmisji hałasu przez obudowy i przegrody dźwiękoizolacyjne, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 10(553), s. 24-28
 • Górski P.: Hałas a słyszalność sygnalizatora pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 3(522), s. 8-11
 • Morzyńsk L.i: System zdalnego monitorowania parametrów wibroakustycznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 11, s. s. 13-17
 • Górski P.: Nowa metoda aktywnej redukcji hałasu w ochronnikach słuchu, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 8(515), s. 10-14
 • Górski P.: Occupational Exposure to Noise From Authorized Emergency Vehicle Sirens, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2014, vol. 20, 3, s. 515-523
 • Górski P.: Model of interactive system for training in the proper use of hearing protection devices, Archives of Acoustics, 2014, 39,1, s. 11-15
 • Morzyński L.: Zastosowanie modułów XBee do monitorowania narażenia na hałas pracowników użytkujących nauszniki przeciwhałasowe, Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 90, 9 , s. 187-190
 • Górski P. : Interaktywny system do nauki prawidłowego użytkowania środków ochrony indywidualnej słuchu , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 5 (500) , s. 22-26
 • Górski P., Morzyński L.: Active noise reduction algorithm based on NOTCH filter ang genetic algorithm, Archives of Acoustics, 2013, 38, 2, s. 186-190
 • Górski P. : Nowy model dźwiękowego sygnalizatora ostrzegawczego na przejściach dla pieszych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 1 (484) , s. 12-15
 • Górski P., Kozupa M.: Variable sound insulation structure with MFC elements, Archives of Acoustics, 2012, 37, 1, s. 115-120
 • Radosz J., Krukowicz T.: Aparatura i metody pomiaru hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 4, s. 5-15
 • Morzyński L. : Wykorzystanie algorytmów genetycznych do ograniczania zawodowej ekspozycji na hałas , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 10 (481) , s. 9-12
 • Wawrzeńczyk-Zdżyłowska A., Zawieska W. M. : Problemy zrównoważonego rozwoju w analizie wibroakustycznej środowiska pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 12 (483) , s. 10-13
 • Górski P.: Możliwość lokalizacji źródeł dźwięku przez osoby z dysfunkcją słuchu, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 7-8, s. 35-37
 • Krukowicz T.: Mikroprocesorowy wskaźnik dozymetryczny do monitorowania narażenia na hałas w środowisku pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 11, s. 24-26
 • Krukowicz T.: Elektroniczny sygnalizator przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu pod ochronnikami słuchu., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 12, s. 19-21
 • Krukowicz T.: Active noise control algorithm based on a neural network and nonliner input-output system identification model., Archives Of Acoustics, 2010, vol. 35 no. 2
 • Morzyński L., Górski P.: Algorytmy genetyczne w ograniczaniu zawodowej ekspozycji na hałas, (W: Materiały konferencyjne WIBROTECH 2010), Sękocin Stary, 2010
 • Górski P.: Możliwości ograniczania hałasu powodowanego przez sygnalizatory dźwiękowe instalowane na przejściach na pieszych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 7-8
 • Górski P. : Możliwości ograniczania hałasu powodowanego przez sygnalizatory dźwiękowe instalowane na przejściach dla pieszych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 7-8 (454-455) , s. 38-41
 • Górski P., Krukowicz T.: Redukcja hałasu w torze komunikacji pojazdu uprzywilejowanego., (W: 56 Otwarte Seminarium z Akustyki, OSA), Brak, Warszawa-Goniądz, 2009
 • Górski P., Morzyński L.: Adaptacyjny sygnalizator akustyczny na przejściach dla pieszych, XXXVII Zimowa szkoła zwalczania zagrożeń wibroakustycznych, Gliwice-Korbielów, 2009
 • Górski P.: Redukcja hałasu w środowisku z wykorzystaniem metod aktywnych, (W: XXX Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna "HAŁAS A ŚRODOWISKO"), Łódź, 2008
 • Górski P., Morzyński L. : Serwis internetowy wspomagający profilaktykę zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 7-8 (442-443) , s. 18-22
 • Morzyński L., Górski P.: Sygnalizator ostrzegawczy w pojazdach uprzywilejowanych zintegrowany z systemem aktywnej redukcji hałasu, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 7-8
 • Górski P.: Applications of sensitivity analysis in testing of active noise reduction systems., Noise Control"07, Elbląg, 2007
 • Zawieska W. M. : A Power Transformer as a Source of Noise, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2007, 13, 4, s. 381-389
 • Engel Z., Makarewicz G., Morzyński L., Zawieska W. M.: Metody aktywne redukcji hałasu, CIOP, Warszawa, 2001
 • Górski P.: Modelowanie charakterystyki kierunkowej źródła dźwięku, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Górski P., Krukowicz T.,: Model aktywnego sygnalizatora dźwiękowego na przejściach dla pieszych, (W: Materiały konferencyjne WIBROTECH 2010), Sękocin Stary, 2001
 • Górski P., Makarewicz G., Morzyński L., Zawieska W. M.: Internetowa baza wiedzy dotycząca hałasu - SMOK, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 11
 • Górski P., Morzyński L.: Zastosowania aktywnych ochronników słuchu na stacjonarnych stanowiskach pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 3
 • Górski P., Morzyński L.: Aktywny ochronnik słuchu z zewnętrznym układem zasilania, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 3
 • Górski P., Morzyński L.: Aktywny ochronnik słuchu z zewnętrznym układem zasilania i baza danych ułatwiająca jego dobór, (W: Materiały XXIX Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych), Brak, Gliwice-Wisła, 2001
 • Kaczmarska A., Augustyńska D., Engel Z., Górski P.: Przemysłowe zabezpieczenia przed hałasem infradźwiękowym i niskoczęstotliwościowych, CIOP, Warszawa, 2001
 • Makarewicz G.: Ocena ryzyka zawodowego. T. 2. STER-wspomaganie komputerowe. Wyd. 2 zaktualizowane, CIOP, Warszawa, 2001
 • Makarewicz G., Matuszewski G., Morzyński L., Zawieska W. M.: Transformator energetyczny jako źródło hałasu niskoczęstotliwościowego, (W: Materiały XXIX Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych), Brak, Gliwice-Wisła, 2001
 • Makarewicz G., Zawieska W. M., Morzyński L.: Zastosowanie programowania obiektowego do symulacji systemów aktywnej redukcji hałasu, (W: V Szkoła: Metody aktywne redukcji drgań i hałasu), Brak, Kraków-Krynica, 2001
 • Makarewicz G., Zawieska W. M., Morzyński L., Górski P.: Active hearing protector with build-in communication, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Makarewicz G., Zawieska W. M., Morzyński L., Górski P.: Aktywny ochronnik słuchu z łącznością wewnętrzną, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Morzyński L., Makarewicz G.: System aktywnej redukcji hałasu z zastosowaniem sieci neuronowych, (W: V Szkoła: Metody aktywne redukcji drgań i hałasu), Brak, Kraków-Krynica, 2001