Linki
 
Przywróć
Minimalizuj

 

Działalność badawczo-naukowa

 

Oznaczenie

Tytuł

Rok

III.N.02

Wielopunktowa identyfikacja narażenia pracownika na drgania działające w sposób ogólny i przez kończyny górne na podstawie analizy ruchu oscylacyjnego elementów maszyn/narzędzi.

2017-2019

2.G.03

Analiza narażenia na drgania ogólne na stanowiskach pracy związanych z przeróbką surowców mineralnych oraz zalecenia do profilaktyki

2017-2019

II-36/TSB

Stanowisko do badań środków ochrony przed drganiami działającymi przez kończyny górne spełniające nowe wymagania europejskie

2016-2018

3.Z.02

Program Wieloletni

 

Wykorzystanie zaawansowanych technologicznie materiałów i ustrojów do ochrony przed drganiami mechanicznymi na stanowiskach pracy (Zając Jacek)

2015-2016

I.P.24

Program Wieloletni

(PBR)

Ocena ekspozycji na niskoczęstotliwościowe drgania mechaniczne o działaniu ogólnym w odniesieniu do wybranych funkcji fizjologicznych organizmu pracownika (Kowalski Piotr)

2014-2016

4.Z.26

 Program Wieloletni

 

Weryfikacja i rozszerzenie treści materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich poziomów edukacji szkolnej akademickiej oraz ustawicznej (Koton Jolanta)

2014-2016

II-28

Działalność Statutowa

Analiza wpływu parametrów przyrządów pomiarowych i warunków badań na niepewność pomiarów drgań wykonywanych w celu oceny narażenia pracowników na stanowiskach pracy (Zając Jacek)

2013-2014

06.A.01

Program Wieloletni

 

Drgania mechaniczne (Koton Jolanta)

2011-2013

II.B.06

Program Wieloletni

Badania możliwości zastosowania materiałów inteligentnych przy opracowaniu adaptera do pomiaru parametrów drgań mechanicznych z uwzględnieniem czynników związanych z procesem pracy (Kowalski Piotr)

 

2011-2013

04.A.23

 Program Wieloletni

Ocena narażenia na drgania mechaniczne pracowników wykorzystujących pojazdy jednośladowe (Kowalski Piotr)

 

2011-2012

2.R.16

Opracowanie modelu semiaktywnego układu redukcji drgań mechanicznych na stanowiskach pracy (Kowalski Piotr, Dariusz Pleban)

 

2008-2010

4.S.05

 Program Wieloletni

Ocena narażenia na drgania mechaniczne pracowników transportu wewnątrzzakładowego w celu profilaktyki (Kowalski Piotr)

 

2008-2010

2.R.15

Model oceny łącznego oddziaływania drgań mechanicznych ogólnych i miejscowych w środowisku pracy (Kowalski Piotr)

 

2008-2010

3.R.10

Wykorzystanie sieci neuronowej w badaniu skuteczności środków ochrony indywidualnej przed draniami miejscowymi (Szopa Janusz, Piotr Kowalski)

 

2008-2010

3.S.01

Program Wieloletni

 

Opracowanie kryteriów oceny skuteczności środków ochrony indywidualnej przed drganiami mechanicznymi dla różnych grup narzędzi ręcznych (Szopa Janusz, Piotr Kowalski)

 

2008-2010

 

Opracowanie wytycznych prawidłowego sposobu operowania narzędziami ręcznymi zmniejszającego narażenie pracownika na drgania miejscowe, obciążenia mięśniowo-szkieletowe i ryzyko urazowe (Szopa Janusz, Piotr Kowalski)

2007

 

Badania jednoczesnej ekspozycji człowieka na drgania i uderzenia mechaniczne (Janusz Szopa)

2005-2008

1.A.01

Program Wieloletni

Badanie metodą energetyczną równoczesnego działania drgań i hałasu na kierowców środków transportu drogowego (Kowalski Piotr)

 

2005-2007

II-04

Działalność statutowa

Opracowanie metody oceny narażenia pracowników na drgania miejscowe i ogólne oddziałujące jednocześnie. (Kowalski Piotr)

2002-2004

I-3.08

Program Wieloletni

Badania i ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na drgania mechaniczne i hałas kierowców środków komunikacji miejskiej na podstawie pomiarów dozymetrycznych oraz opracowanie zasad profilaktyki dla łącznego działania czynników wibroakustycznych (Koton Jolanta, Kowalski Piotr)

2002-2004

5.4

Program Wieloletni

Opracowanie procedur badań i oceny ustrojów wibroizolacyjnych do ograniczania zagrożeń drganiami ogólnymi i miejscowymi na stanowiskach pracy w aspekcie spełniania standardów Unii Europejskiej (komputerowa baza danych) (Szopa Janusz)

2002-2004

III.02

Działalność statutowa

Właściwości wibroakustyczne materiałów stosowanych w ochronie człowieka (Szopa Janusz)

2000-2002

03.8.7

SPR-1

Dobór materiałów tłumiących i rękawic ochronnych do ograniczania drgań oddziałujących na pracowników w celu profilaktyki choroby wibracyjnej (Koton Jolanta)

1998-2000

02.4.8

Opracowanie wskaźników charakteryzujących transmisję drgań w układzie narzędzie ręczne - ręka operatora (Kowalski Piotr)

1998-2000

II.013

Program Wieloletni

Opracowanie wskaźników charakteryzujących transmisję drgań w układzie narzędzie ręczne - ręka operatora (Kowalski Piotr)

1997-1999

III.17.3

SPR-1

Opracowanie nowych rozwiązań przeznaczonych do ochrony przed drganiami. Wytypowanie materiałów przydatnych na powłoki wibroizolacyjne narzędzi i do konstrukcji rękawic chroniących przed drganiami (Koton Jolanta)

1996

V.23.2

SPR-1

Drgania mechaniczne (Koton Jolanta)

1996

7S 10102007

Projekt badawczy

Dobór materiałów do konstrukcji rękawic chroniących przed oddziaływaniem drgań mechanicznych na podstawie wyznaczania funkcji transmisji drgań (Koton Jolanta)

1996

III.17.3

SPR-1

Opracowanie nowych rozwiązań materiałów przeznaczonych do ochrony przed drganiami (Koton Jolanta)

1996-1997

III.15.5

SPR-1

Opracowanie wymagań, znormalizowanych metod badawczych i stanowisk do badań materiałów i rękawic przeznaczonych do ochrony przed drganiami (Koton Jolanta)

1995-1996

41

PBZ 0001/S4/92

Metody i projekty stanowisk do badań certyfikacyjnych materiałów i rękawic chroniących przed drganiami (Koton Jolanta)

1993-1994

II.001

CPBR 11.1

Dostosowanie norm krajowych (PN) z zakresu hałasu i drgań do norm międzynarodowych i europejskich. (Koton Jolanta)

1991-1993